Proces tvorby mobilnej aplikácie

Očakáva sa, že v roku 2020 mobilné aplikácie vygenerujú takmer 190 miliárd amerických dolárov obratu. Čo je ešte zaujímavejšie, pracovná mobilita má v roku 2022 dosiahnuť trhovú hodnotu viac než 510 miliárd dolárov.

Zatiaľ čo mnoho spoločností skúša z tohto trendu vyťažiť maximum, mnohé nevedia ako má vyzerať tvorba mobilnej aplikácie aby bol výsledný produkt na trhu úspešný. Úspech v tomto konkurenčnom odvetví sa pre vašu spoločnosť môže stať realitou, ale iba ak ho podporíte do detailu prepracovaným procesom tvorby mobilnej aplikácie.

Tvorba mobilnej aplikácie môže byť časovo náročná a nákladná záležitosť. Samotné programovanie mobilných aplikácií tvorí len jednu z viacerých častí v procese ich tvorby.

Efektívny proces pre tvorbu mobilnej aplikácie sa opiera o šesť kľúčových fáz. V tomto článku sa bližšie pozrieme na každú z nich.

Bez ohľadu na veľkosť a zameranie vášho projektu vám nasledovanie tohto procesu pri tvorbe mobilnej aplikácie pomôže dosiahnuť úspech.

 1. Stratégia

Prvou fázou procesu tvorby mobilnej aplikácie je definovanie stratégie pre pretavenie vášho nápadu do úspešnej aplikácie.

V tejto fáze sa sústredíte na:

 • identifikácia používateľov mobilnej aplikácie
 • prieskum konkurencie
 • definícia cieľov mobilnej aplikácie
 • výber platformy pre vašu mobilnú aplikáciu

Pre zaujímavosť: Viete koľko stojí mobilná aplikácia? Vývoj mobilnej aplikácie stojí bežne tisíce až státisíce EUR a trvá rádovo niekoľko mesiacov, v prípade veľkých projektov aj roky. Vaša stratégia vám pomôže nestratiť zo zreteľa základné ciele vášho nápadu na mobilnú aplikáciu. S touto víziou sa môžete ponoriť hlbšie do ďalšej fázy procesu tvorby mobilnej aplikácie.

 1. Analýza a plánovanie

V tejto etape začína váš nápad na mobilnú aplikáciu naberať reálne kontúry a stáva sa skutočným projektom. Analýza a plánovanie začína definíciou prípadov použitia a zachytením detailných funkčných požiadaviek.

Po tom čo identifikujete požiadavky na vašu aplikáciu, pripravte si harmonogram produktu. Ten zahŕňa prioritizáciu požiadaviek na mobilnú aplikáciu a ich zoskupenie do míľnikov pre dodanie. Ak sú pre vás zdroje, čas alebo náklady problematické, zadefinujte si minimálny životaschopný produkt (Minimum-Viable-Product, MVP) a sústreďte sa na jeho urýchlené spustenie.

Časť fázy plánovania tvorí aj identifikácia zručností potrebných pre programovanie mobilnej aplikácie. Napríklad, mobilné platformy iOS a Android vyžadujú rozdielne technologické know how z hľadiska tvorby mobilnej aplikácie. Pokiaľ je vašim cieľom tvorba mobilnej aplikácie pre obe platformy, váš vývojový tím by mal obsahovať Android vývojárov aj iOS vývojárov.

Už ste si zvolili názov pre vašu mobilnú aplikáciu? Názov mobilnej aplikácie musí byť jedinečný v každom z dostupných obchodov s aplikáciami. Preskúmajte každý obchod s aplikáciami a uistite sa že sa názov vašej aplikácie už nepoužíva!

 1. Dizajn UI/UX

Účelom dizajnu aplikácie je poskytnúť rýchly a jednoduchý používateľský zážitok a čistý vzhľad.

Úspech mobilnej aplikácie je určený tým ako úspešne si používatelia osvojujú všetky jej funkcie a ako z nich profitujú. Cieľom návrhu UI/UX pre mobilnú aplikáciu je vytvoriť výnimočný používateľský zážitok tým že vaša aplikácia bude interaktívna, intuitívna a používateľsky prívetivá. Uhladený vzhľad vašej aplikácie síce v začiatku pomôže pri akvizícii používateľov, avšak vaša aplikácia musí poskytovať intuitívny používateľský zážitok aby dokázala používateľov zaujať aj z dlhodobého hľadiska.

Informačná architektúra a pracovný tok

Prvý krok pri procese návrhu mobilnej aplikácie je určenie údajov, ktoré bude vaša mobilná aplikácia používateľom zobrazovať, dát, ktoré bude aplikácia zbierať, používateľských interakcií s dokončeným produktom a trasy používateľa v aplikácii.

Firemné mobilné aplikácie sú spravidla využívané používateľmi s rozdielnymi rolami a prístupovými právami a je nevyhnutné tieto pravidlá zohľadniť ako časť informačnej architektúry vašej aplikácie. Diagramy pracovného toku pomáhajú identifikovať každú možnú interakciu používateľa s aplikáciou a navigačnú štruktúru aplikácie.

Wireframe

Dizajnéri mobilných aplikácií často začínajú návrh dizajnu mobilnej aplikácie náčrtmi na papier. Wireframe je digitálnou formou náčrtu. Wireframe je koncepčné usporiadanie – do funkčných požiadaviek na mobilnú aplikáciu prináša vizuálnu štruktúru.

Pri tvorbe wireframe sa sústredíme na estetiku a používateľský zážitok, nie na farebné schémy a štýly. Tvorba wireframe je rýchly a cenovo efektívny prístup pre návrh usporiadania mobilnej aplikácie a ich revíziou pri iteratívnom procese návrhu dizajnu mobilnej aplikácie. Pri návrhu wireframe by ste mali zohľadniť dizajn špecifický pre konkrétne zariadenia. Týmto spôsobom vaša mobilná aplikácia poskytne intuitívny a špecifický používateľský zážitok bez ohľadu na to, či je použitá na iPhone, iPade, Androidovom telefóne či tablete.

Sprievodca štýlom

Sprievodca štýlom je žijúci dokument v ktorom sú zdokumentované všetky štandardy pre dizajn vašej aplikácie od pravidiel označovania vašej spoločnosti až po jednotlivé navigačné ikony.

Sprievodca štýlom zahŕňa:

 • Akú rodinu fontov bude používať text vo vašej aplikácii
 • Aká farebná schéma bude použitá
 • Ako bude mobilná aplikácia odrážať značku vašej spoločnosti

Sprievodca štýlom prispieva k dizajnovej stratégii pre vašu aplikáciu. Založenie sprievodcu štýlom v rannom štádiu procesu tvorby vašej mobilnej aplikácie zvýši produktivitu vývojárov mobilnej aplikácie. Zároveň, dodržiavaním zásad v sprievodcovi štýlom docielite že vaša aplikácia bude pôsobiť konzistentným dojmom. Pri návrhu dizajnu vašej mobilnej aplikácie by ste rozhodne mali zvážiť usmernenia pre návrh aplikácií od Apple pre iOS, či od Google pre Android aplikácie.

Mockupy

Mockupy, alebo návrhy s vysokým rozlíšením sú finálnym vykreslením vizuálneho dizajnu vašej mobilnej aplikácie. Mockupy sa vytvárajú aplikovaním vášho sprievodcu štýlom na wireframe. S postupnou finalizáciou návrhu vašej aplikácie očakávajte aj ďalšie modifikácie jej informačnej architektúry, pracovného toku a vizuálneho dizajnu. Najobľúbenejším nástrojom pre tvorbu mockupov je Adobe Photoshop.

Prototyp

Zatiaľ čo mockupy ilustrujú funkcionalitu vašej mobilnej aplikácie použitím statického dizajnu, existujú nástroje, ktoré ich dokážu pretvoriť do preklikovacích prototypov (napr. Invision alebo Figma). Prototypy sú veľmi užitočné pre simuláciu používateľského zážitku a pracovných tokov aplikácie očakávaných of finálneho produktu. Vývoj prototypu síce môže byť časovo náročný, avšak táto námaha je vyvážená možnosťou testovania dizajnu a funkcionality vašej mobilnej aplikácie v skorom štádiu vývoja. Prototypy často pomôžu identifikovať potrebné modifikácie navrhnutej funkcionality aplikácie.

Niektoré spoločnosti dokonca zvyknú vytvárať prototypy už vo fáze wireframingu, obzvlášť pokiaľ funkčné špecifikácie aplikácie nie sú vopred dostatočne dobre premyslené.

 1. Vývoj mobilnej aplikácie.

Plánovanie zostáva neoddeliteľnou časťou aj tejto fázy v procese tvorby mobilnej aplikácie. Predtým než začnú samotné práce s vývojom (programovanie mobilnej aplikácie) je potrebné:

 • Definovať technickú architektúru
 • Zvoliť technologický stack
 • Definovať míľniky vo vývoji

Typický projekt mobilnej aplikácie pozostáva z troch integrálnych častí: back-end/serverová technológia, API a front-end mobilnej aplikácie.

Back-end/serverová technológia

Táto súčasť zahŕňa databázy a objekty na strane serveru nevyhnutné pre podporu funkcionality vašej mobilnej aplikácie. Ak využívate už existujúcu back-end platformu, môžu byť potrebné určité modifikácie pre zabezpečenie očakávanej funkcionality mobilnej aplikácie.

API

Application Programming Interface (API, rozhranie pre programovanie aplikácií) je metóda pre komunikáciu medzi aplikáciou a back-end serverom/databázou.

Front-end mobilnej aplikácie

Front-end je natívna mobilná aplikácia, ktorú bude používať konečný používateľ. Vo väčšine prípadov mobilné aplikácie pozostávajú  z interaktívnych používateľských zážitkov, ktoré používajú API a back-end pre správu údajov. V niektorých prípadoch, napr. keď aplikácia potrebuje umožniť používateľovi pracovať bez prístupu na internet, môže mobilná aplikácia využívať lokálne úložisko.

Pre vývoj back-endu môžete využiť takmer akýkoľvek webový programovací jazyk a databázy. Pre natívne mobilné aplikácie musíte využiť technologický stack vyžadovaný konkrétnou mobilnou platformou. Aplikácia pre iOS môže byť vyvinutá použitím jazykov Objective-C alebo Swift. Aplikácia pre Android je primárne vyvíjaná použitím jazykov Java alebo Kotlin.

Existuje viacero programovacích jazykov a technologických stackov pre programovanie mobilných aplikácií – kľúčom je vybrať technologický stack, ktorý sa najviac hodí pre vašu mobilnú aplikáciu.

Mobilné technológie napredujú omnoho rýchlejšie s každou novou verziou mobilnej platformy. Navyše, každých pár mesiacov prichádzajú na trh nové mobilné zariadenia. S rýchlym vývojom mobilných platforiem a zariadení je agilita nevyhnutná pre tvorbu mobilnej aplikácie v stanovenom termíne a rozpočte. Ak je skoré uvedenie aplikácie na trh vašou prioritou, využite agilný vývoj.

Po každom dokončení vývojového míľnika sú nové súčasti aplikácie odovzdané testovaciemu tímu za účelom ich validácie.

 1. Testovanie

Vykonávanie hĺbkovej kontroly kvality počas procesu tvorby mobilnej aplikácie zabezpečí že hotová aplikácia bude stabilná, funkčná a bezpečná. Aby ste zabezpečili komplexné testovanie kvality vašej mobilnej aplikácie je potrebné najskôr pripraviť testovacie prípady, ktoré pokrývajú všetky aspekty testovania aplikácie.

Podobne ako prípady použitia riadia proces tvorby mobilnej aplikácie, testovacie prípady riadia testovanie mobilnej aplikácie. Testovacie prípady slúžia na vykonanie testovacích krokov, zaznamenanie testovacích výsledkov pre vyhodnotenie kvality softvéru a sledovanie opráv pre potreby opakovaného testovania. Dobrou praktikou je zapojenie vášho testovacieho tímu v procese analýzy a návrhu aplikácie. Detailná znalosť funkčných špecifikácií mu pomôže navrhnúť presné testovacie prípady.

Vaša aplikácia by mala podstúpiť nasledujúce metódy testovania aby bola zabezpečená jej maximálna kvalita. 

Testovanie používateľského zážitku

Kritickým krokom pri testovaní mobilnej aplikácie je zaistiť že finálna implementácia sa zhoduje s používateľským zážitkom navrhnutým dizajnovým tímom mobilnej aplikácie. Vzhľad, pracovný tok a interaktivita vašej aplikácie sú aspekty, ktoré konečnému používateľovi vytvoria prvý dojem z vašej aplikácie. Uistite sa, že vaša aplikácia používa konzistentné fonty, štýly, farebné schémy, medzery medzi údajmi, dizajn ikon a navigáciu. Zhoda vašej aplikácie s pôvodnými dizajnovými usmerneniami bude mať priamy dopad na jej obľúbenosť u používateľov!

Funkčné testovanie

Presnosť funkcionality vašej mobilnej aplikácie je kritická pre jej úspech. Častokrát je veľmi zložité predvídať každý počin koncového používateľa a scenár použitia.

Funkcionalita vašej mobilnej aplikácie by mala byť otestovaná čo najväčším počtom používateľov, aby testy pokryli čo najširšie spektrum testovacích podmienok. Môže vás zaskočiť, že zachytíte chyby keď rovnakú funkcionalitu otestujú dvaja rôzni používatelia a dosiahnu rozdielne výsledky. Napríklad, obaja používatelia vyplnia ten istý formulár, avšak môžu vyplniť rozdielne údaje, čo môže viesť k objaveniu určitého defektu.

Účelom funkčného testovania je uistiť sa, že používatelia môžu využívať vašu mobilnú aplikáciu a všetku jej funkcionalitu bez akýchkoľvek problémov. Funkčné testovanie môže byť ďalej rozdelené na systémové testovanie (aplikácia pracujúca ako celok) a jednotkové testovanie (korektné fungovanie jednotlivých funkcií mobilnej aplikácie). Ak vyvíjate mobilnú aplikáciu pre obe hlavné mobilné platformy – iOS aj Android, vaše funkčné testovanie by malo zahŕňať aj porovnanie funkcionality medzi oboma verziami vašej mobilnej aplikácie.

Testovanie výkonnosti

Existuje mnoho kvantitatívnych kritérií pre meranie výkonnosti vašej mobilnej aplikácie.

 • Ako dobre vaša aplikácia reaguje na používateľove požiadavky?
 • Ako rýchlo sa načítavajú obrazovky aplikácie?
 • Spôsobuje vaša mobilná aplikácia rýchle vybíjanie batérie alebo pamäťové úniky?
 • Využíva vaša aplikácia sieťové pripojenie efektívne?
 • Je veľkosť vašej aplikácie vyššia než je nevyhnutné?

Aj v prípade že vaša mobilná aplikácia splní základné kritériá, otestujte aplikáciu, API a back-end aj v podmienkach maximálneho zaťaženia simulovaním maximálneho počtu súčasných používateľov. Vaša aplikácia by mala byť schopná zvládnuť záťaž a fungovať svižne aj v prípade špičiek pri používaní.

Testovanie bezpečnosti

Zabezpečenie je záležitosť mimoriadnej dôležitosti najmä pre podnikové mobilné aplikácie. Akákoľvek potenciálna zraniteľnosť by mohla viesť k úspešnému hacku. Mnohé spoločnosti si najímajú externé agentúry aby vykonali hĺbkové testovanie bezpečnosti svojich aplikácií. Vaše testovacie a vývojové tímy môžu vykonať pár jednoduchých opatrení aby vašu aplikáciu zabezpečili.

Ak vaša mobilná aplikácia vyžaduje prihlasovanie používateľov, tieto relácie by mali byť sledované na zariadení a v back-ende. Používateľské relácie by mali byť systémom ukončené v prípade že používateľ je dlhšiu dobu neaktívny (v prípade mobilných aplikácií typicky po 10 minútach alebo skôr). Ak vaša aplikácia ukladá prihlasovacie údaje v zariadení aby uľahčila používateľovi prihlasovanie musíte sa uistiť že používate dôveryhodnú službu. Napríklad, iOS ponúka Kľúčenku (Keychain), ktorá môže byť využitá na uloženie detailov o používateľských kontách pre konkrétnu aplikáciu.

Formuláre pre vkladanie dát vo vašej mobilnej aplikácii by mali byť otestované aby ste sa uistili že nedochádza k úniku údajov.

Testovanie platformy a zariadenia

Nové mobilné zariadenia s novým hardvérom, firmvérom a dizajnom prichádzajú na trh v priemere každých 12 mesiacov. Mobilné operačné systémy sú aktualizované spravidla každých pár mesiacov.

Mnohí výrobcovia mobilných zariadení ako Samsung, LG, Sony, Motorola používajú platformu Android, avšak softvér prispôsobujú pre svoje zariadenia (nakoľko Android je open source). Zariadenia majú rozdielne rozmery a tvary.

Na druhej strane Apple má omnoho kontrolovanejší ekosystém, nakoľko spravuje svoj vlastný hardvér aj operačný systém. Avšak aj v jeho prípade je na trhu viacero iPhone a iPad zariadení.

To je dôvod prečo sa testovanie počas procesu tvorby mobilnej aplikácie výrazne líši od testovania webových aplikácií. Zatiaľ čo pri testovaní webovej aplikácie si často môžete vystačiť s jej otestovaním na prehliadači Chrome v prostredí Windows, vaša mobilná aplikácia musí byť otestovaná na mnohých mobilných zariadeniach alebo simulátoroch zariadení, aby bola zabezpečená jej bezproblémová funkčnosť pre všetkých používateľov.

Testovanie je kľúčovým prvkom budúceho úspechu mobilnej aplikácie, preto tvorí veľkú časť nášho celkového vývojového procesu. Komplexná stratégia testovania mobilnej aplikácie je nevyhnutná pre doručenie kvalitnej mobilnej aplikácie.

Počas testovacej fázy existuje viacero spôsobov ako distribuovať zostavy vašej aplikácie jednotlivým testerom. Veľmi častým prístupom je využitie Testflight pri iOS aplikácii, prípadne emailu alebo OTA inštalácií pri Android aplikácii.

 1. Distribúcia a podpora

Vydanie natívnej mobilnej aplikácie vyžaduje jej odoslanie do obchodov s aplikáciami – Apple App Store pre iOS aplikácie a Google Play pre Android aplikácie. Pred zverejnením vašej aplikácie však budete potrebovať vývojárske konto na Apple App Store a Google Play. Vydanie aplikácie v obchode s aplikáciami vyžaduje prípravu metadát pre aplikáciu zahŕňajúcich:

 • Názov vašej mobilnej aplikácie
 • Popis
 • Kategóriu
 • Kľúčové slová
 • Ikony
 • Snímky obrazoviek aplikácie

Po tom čo sú aplikácie odoslané do Apple App Store alebo Google Play, prejdú procesom recenzie, ktorý môže trvať niekoľko dní až týždňov v závislosti od kvality vašej mobilnej aplikácie. Pokiaľ vaša aplikácia vyžaduje prihlásenie, musíte s ňou za účelom recenzie poskytnúť aj testovacie prihlasovacie údaje.

Po úspešnej recenzii sa vaša mobilná aplikácia stáva viditeľnou v Apple App Store či Google Play pre ostatných používateľov. Po jej zverejnení je potrebné monitorovať jej používanie cez analytické platformy a merať vopred definované kritéria úspechu vašej aplikácie. Často kontrolujte štatistiky o nestabilite vašej mobilnej aplikácie a ďalšie problémy nahlásené používateľmi.

Motivujte používateľom aby vašej spoločnosti poskytovali spätnú väzbu a návrhy pre vylepšenie vašej aplikácie. Rýchla používateľská podpora a časté aktualizovanie aplikácie novými vylepšeniami budú kľúčové pre udržanie si vašej používateľskej základne.

Záver

Tvorba mobilnej aplikácie je dlhodobý proces, ktorý pokračuje aj po úvodnom uvedení aplikácie na trh, nakoľko neustále dostávate spätnú väzbu od používateľov a rozširujete funkcionalitu vašej mobilnej aplikácie. V TvojaAplikácia.sk sa riadime práve týmto procesom tvorby mobilnej aplikácie.

Aké otázky o pretavení vášho nápadu do úspešnej mobilnej aplikácie máte po oboznámení sa s týmto procesom? Radi by sme počuli váš názor a pripomienky, preto nás neváhajte kontaktovať.