Európska komisia chce presadiť okrem vymeniteľných batérií aj právo na aktualizáciu „zastaralého“ softvéru

Minulý mesiac unikol text návrhu Európskej komisie, ktorý by nútil spoločnosti vyrábať spotrebnú elektroniku tak, aby mal používateľ (okrem iného) jednoduchú možnosť výmeny batérie. Teraz EU spustila akčný plán nazvaný Circular Economy. Téme sa venuje portál androidauthority.com.

Hodnota sa stráca, keď sú plne alebo čiastočne funkčné produkty vyhodené z dôvodu že nie sú opraviteľné, batéria nemôže byť vymenená, softvér už viac nie je podporovaný, či materiály prítomné v zariadení nie sú získané späť, “ píše sa v úryvku z dokumentu.

Akčný plán presadzuje aby boli smartfóny, tablety a počítače navrhnuté pre „energetickú efektívnosť a trvácnosť, opraviteľnosť, rozšíriteľnosť, údržbu, opakované použitie a recykláciu.“ Európska únia ďalej tlačí na legislatívu o „práve na opraviteľnosť“.

Čo je zaujímavé, akčný plán nie je zameraný iba na hardvér, nakoľko žiada „právo aktualizovať zastaralý softvér.“ Tu už ide o veľkú vec, nakoľko množstvo Android zariadení nie je aktualizovaných. Zatiaľ nie je jasné, akou formou bude toto „právo“ dodržiavané, avšak XDA naznačuje, že by mohlo ísť napríklad o odomknutie bootloadera telefónu výrobcom, keď zariadenie nebude naďalej softvérovo podporované.

Akčný plán Circular Economy žiada aj ďalšie zmeny, vrátane zavedenia rovnakých nabíjačiek pre smartfóny či trvácnejšiích nabíjacích káblov.